TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU Toplam İstatistikler
  • BUGÜNKÜ TEST SAYISI 128.854
  • BUGÜNKÜ HASTA SAYISI 975
  • BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI 4
  • BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 946
Çerkeş

İŞ İLANI

Aranılan Nitelikler: Adaylarda Aranacak Genel Uygunluk Kriterleri a) T.C Vatandaşı olmak b) 65 yaşından küçük olmak c) Kamu haklarından yasaklanmamış olmak (Adli Sicil Kaydı) d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis..

İŞ İLANI

Aranılan Nitelikler: Adaylarda Aranacak Genel Uygunluk Kriterleri

a) T.C Vatandaşı olmak

b) 65 yaşından küçük olmak

c) Kamu haklarından yasaklanmamış olmak (Adli Sicil Kaydı)

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak. (Adli Sicil Kaydı)

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak. (Sağlık Raporu)

f) Adayın kazanması durumunda YEG alanına taşınacağına dair Taahhüt Yazısı

1. Müdür Pozisyonu

1.1 İşin Tanımı ve Özellikleri:

Derneğimizin onaylanmış Yerel Kalkınma Stratejisinin gerektirdiği iletişim, yerel halk ve kurumların harekete geçirilmesi, tanıtım ve idari iş ve işlemlerini yerine getirilmesini sağlamak, ayrıca Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer iş ve işlemleri yerine getirmek üzere Müdür istihdam edilecektir.

a) Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarından mezun olmak, (Lisans diploması)

b) En az 1 yıl yöneticilik yapmış olmak, (İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın en az 1 yıl yöneticilik yaptığını gösteren yazı. İlgili kurum/işyerlerinde başkan, müdür, yönetici, direktör, koordinatör, proje sorumlusu, şef ve bunların yardımcıları gibi unvanlarla çalışmış olmak yeterlidir)

2. Başvuru Süreci

Başvuruların en geç 20/05/2023 saat 16.30’ye kadar elden veya posta veya elektronik posta yoluyla yapılması gerekmektedir.

Başvuru Formu (www.tkdk.gov.tr) web adresimizden veya aşağıda adresi yazılı Dernek Ofisimizden temin edilebilir.

Başvurular yukarıda belirtilen pozisyonlar için gerçekleştirilecektir. YEG Müdür İşe Alım İşlemleri Rehberi ve eklerinde belirtilen uygunluk kriterlerine sahip tüm adaylar mülakata davet edilecektir.

Başvuru formunda verilen bilgilerin hatalı olması veya istenen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

Başvuru değerlendirme sonuçları Çerkeşin Sesi gazetesinde yayınlanacaktır.

ADRES: KARALAR MAH. ESKİ TUZ PAZARI DIŞKAPINO:19 İÇKAPINO:1 ÇERKEŞ/ÇANKIRI

Çalışma Koşulları:

Görevler:

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL